B2B Nedir?

İnternet kullanımı modern çağda o kadar yaygın hale gelmiştir ki internet üzerinden alışveriş yapılmayan tek bir ev dahi kalmamıştır. Hal böyle olunca da internet üzerinden gerçekleşen ticaret hızlanmış, hemen her türlü ürün ve hizmet internet üzerinden temin edilir olmuştur. Bu durum elbette firmadan firmaya pazarlama açısından da geçerlidir. B2B nedir sorusunun asıl cevabı da burada gizlidir. Aslında bu gibi modeller internet üzerinden gerçekleşen ticarete özgüdür. Business to Business (işletmeden işletmeye) işletmeleri diğer işletmelerin büyümesinde etkili bir rol oynar.

Birbirleri arasında ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetlerin destekleyici unsurunu kullanırlar. imalat aşamasından perakendeye kadar her sektörde bu işletmeler yer alır. Yani B2B nedir sorusunun özetle yanıtı, şirketler arasında gerçekleşen e-ticarettir. Ancak Firmadan Firmaya E-Ticaret nedir sorusunun yanıtını bu ticaretin online ya da offline olarak gerçekleşmesi etkilemez. Çevrimiçi pazarda yer almak isteyen işletmeler bu tür bir pazarlama yapmak için mutlaka web sitelerini bu alt yapıda kurmalıdır. Online içeriklerin de buna özgü yazılması gereklidir. İöerikler işletmeden işletmeye bağ kuracak şekilde özgünleştirilmelidir.

b2b nedir

Geleneksel B2B pazarlama örneği olarak otomobil üretimini verebiliriz. Herkes tüketiciye yönelik en büyük markalardan bazılarını tanıyor, ancak ürettikleri her otomobil veya kamyon modelinde onlarca başka şirketin ürünü var. Bunlar, nihai tüketici ürünü - otomobil - için doğru şekilde çalışması için gerekli olan lastikleri, hortumları, aküleri ve elektroniği içerir. Üretici bu ürünleri çeşitli tedarikçilerden satın alır ve nihai ürüne dahil eder. Bir şirketten araba satın aldığınızda, dünyanın dört bir yanından yüzlerce işletme olmasa da onlarcası tarafından oluşturulan parçaları satın alıyorsunuz. İşletmeler arası satışlar, her sektörün tedarik zincirinin hayati bir parçasıdır. Bunun yanı sıra ödemenin ne şekilde gerçekleştiği de B2B nedir sorusunun yanıtını değiştirecek değildir.

Yöntemler B2C şirketlerine benzer olsa da, mesajlaşma ve markalama genellikle farklıdır. Tüketicinin yeni, eğlenceli veya kullanışlı bir şeyler alma arzusuyla konuşmak yerine, Business to Business şirketleri, şirket karar vericilerini, ürünlerinin veya hizmetlerinin yatırım geri dönüşü sağlayacağına ikna etme zorluğuyla karşı karşıya. İçerik oluşturma ve sosyal medya yönetimi konusunda uzmanlaşmış dijital pazarlama firmaları gibi bazı Busines to Business şirketleri için bu zor bir satış olabilir; bu tür bir çalışma anında sonuç vermez, bu nedenle satış yapmak potansiyel müşterileri eğitmeyi gerektirir. Başka bir deyişle bu e-ticaret modelinde B2B nedir sorusunun yanıtını sadece bu ticaretin tarafları değiştirebilir. Müşteri de aynı zamanda bir işletme olacağından işletme diline yatkın içeriklerle hizmetler ve ürünler tanıtılmalıdır.

Bu durum anlaşılabilirliği arttırdığından geri dönüşüm de o oranda artacaktır. Müşteri eğitiminde açıklayıcı ve basit içerikler olmalıdır. Yani tarafların ikisinin de şirket olmadığı durumlarda firmadan firmaya e-ticaret sisteminden yani B2B pazarlama modelinden söz etmek de mümkün olmayacaktır. Bu durumda ancak B2C yani şirketten tüketiciye, C2C yani tüketiciden tüketiciye ya da C2B yani tüketiciden şirkete gibi modellerden bahsedilebilecektir. Bunun yanı sıra firmadan firmaya pazarlama modelinin en sık tercih edilen e-ticaret modellerinden bir tanesi olduğunu da ifade etmekte yarar vardır. Özellikle küçük ve orta ölçekli şirketler bu türü kullanmaktadır. Yani B2B nedir sorusu, aslında en sık kullanılan e-ticaret modellerinden birine de yanıt vermektedir.

B2B Pazarlama

Dünya küreselleşmeye ve şehirler büyümeye devam ettiği müddetçe ticaret de günden güne ivme kazanmakta, yaygınlaşmakta ve farklı modellere bürünmektedir. Elbette bu durum sadece tüketiciler ile şirketler arasında değil, tüketiciler ile tüketiciler arasında ve hatta firmadan firmaya e-ticaret de ticari faaliyetlerin başlamasını gerektirmiştir. Teknolojinin gelişmesi elbette yadsınamaz bir durum. Teknoloji yerinde durmadığı gibi getirdiği yeniliklerde bu modelde değişimlere elbette neden olacaktır. Belki de ileri bir zamanda farklı bir ad ile karşımıza çıkacak ve daha başka kolaylıklara neden olacaktır. B2B pazarlama ile gerçekleşen ticaretin pek çok örneği söz konusudur. Bunun yanı sıra firmadan firmaya e-ticaret gerçekleşen ticaretin muhakkak bir malı konu edinmesi de şart değildir. Çünkü şirketlerin faaliyet alanları farklıdır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi bu alanlar ürün, hizmet ve yazılım olabilir. Çeşitliliğin fazla olması sektördeki zenginliği ve kullanım alanlarını da genişletir. Pek tabii bir hizmet de B2B Pazarlama konusu olabilir. Buna örnek olarak ise reklamcılık faaliyetleri en bariz örnektir. Reklamcılık faaliyetleri pek çok zaman bir şirket tarafından icra edilmektedir.

firmadan firmaya e-ticaret

Keza bu faaliyetleri talep eden ve satın alan da aynı şekilde bir diğer firma olacaktır. Şirketler arası yapılan bu ticarette görüldüğü üzere firmadan firmaya e-ticaret gerçekleşmiştir. Bunun yanı sıra hosting ya da web tasarım hizmetleri de B2B Pazarlama ticarete konu olabilmektedir. Ne de olsa pek çok zaman bu gibi bilişim hizmetleri ajanslar ya da firmalar tarafından organize edilmektedir. Ankara Dijital Pazarlama Freelance Ekibimiz ile beraber bizler de bilişim ile ilgili hizmetler veriyoruz. Verdiğimiz hizmetlerden faydalanmak için bizimle sizlerde irtibata geçebilirsiniz. Site üzerinden mail gönderebilir, whatsapp ya da telefonla arayabilirsiniz. Ancak B2B Pazarlama pek tabii eşyalar üzerinde de gerçekleşebilir.

Örnek olarak bir şirket için otomobil satın alınması ya da bir ofisinin mobilyalarının üretilmesi ve pazarlanması ya da bir şekilde, herhangi bir kanaldan satışa sunulması mal ticaretine konu olacaktır. Faaliyet alanları ne olursa olsun firmaların diğer firmalara satış gerçekleştirmesi için rekabet ortamındaki belirsizlikleri de ortadan kaldırmak için bu e-ticaret modelini B2B Pazarlama şeklinde gerçekleştirmesi gerekir.

Yabancı Dildeki Kavram Hakkında

Yabancı kökenli bir terim olduğundan dolayı pek çok insan B2B nedir sorusunu sorar ve sıklıkla merak edilir. Şirketlerin büyük ya da küçük ölçekli oluşuna bakılmaksızın aralarında yaptığı ticarete denir. Aynı zamanda taraflardan en az birinin tüketici olması durumunda bu modelin olmayacağı anlamını taşır. Daha öncede ifade ettiğimiz gibi ticaretin iki işletme arasında gerçekleştirildiği e-ticaret modelidir. Bu e-ticaret modelinde kampanyalar dikkatli hazırlanmalı ve planlanmalıdır. Bilgili bir satış ekibi B2B Nedir sorusunu yanıtlarken, potansiyel müşterinin eğitilmesi gerekliliğini bilir. B2B Pazarlama anahtarı işletmenin temel çizgilerine değer katmasıdır. Bu değerler işletme amaçları ile paralellik gösterir. Amaçlar ise profesyonellikle çözülebilecek değerlerdir. Anahtarı kullanmak için bu e-ticaret modelinin kuralları tam uygulanmalıdır. Bir başka deyiş ile bu modeli özümsemiş profesyonellerle çalışmak icap eder.

Kısaltması Hakkında

3 harften oluşan bu terim ingilizce kelimelerin kısaltmasından oluşmaktadır. İşletmeden işletmeye e-ticaret modellerindendir. Kısaltmanın Türkçeye çevrilmesinde eş anlımlar dahil olmak üzere bir çok şekilde ifade edilebilir. Kavram olarak çok farlılık göstermeyen tanımları içermektedir. Fakat toplum olarak bu tanımlar da dahil İngilizce terimlerini de kullanmaktayız. E-ticaret yaygınlaştığı müddetçe pek çok insan B2B nedir sorusunu sormaktadır. Google veya diğer arama motorlarında en çok aranan kelimelerden birisidir. Özellikle işletmelerin aradığı bu model internette bir çok sitede tanıtılmaktadır. Bu terimi sadece arama motorlarından işletmeler değil kendisini bu alanda geliştirmek isteyen öğrenci ve akademisyenler de vardır. Her alanda olduğu gibi bu sektörde de yenilikler ve değişiklikler olmaktadır ve doğal olarak her kesimden aranmaktadır.

B2B nedir sorusunun yanıtını bir örnekle verelim. Bu modelde, işletmeden diğer işletmeye parça, malzeme, ürün satışları olabilir. Bir araba lastik üreticisi Otomobil üreticisine satış yapabilir. Ya da bir bisiklet üreten işletme diğerinden bisiklet lastiği alabilir. Bu örneklendirmeleri sizler de düşünebilirsiniz. Sonuçta bir çok parça ve malzemeyi üreten çeşitli sektörde firmalar var ve diğer firmalara satış yapıyorlar. B2B nedir kavramını başka bir örnekle daha açalım. Büyük bir peynir üreticinin ürettiği tulum peynirini pazarlaması gerekir. Bu işletme ürettiği bu ürünü ya perakendicilere ya da toptancılara satar. Bir süpermarkette buna en iyi örnektir. Arz ve talep doğrultusunda bu işletmeler sizinde gördüğünüz gibi birbiri ile bağlantılıdır. Yani bu e-ticaret modeli online (çevrimiçi) pazarda olmazsa olmazlardandır.

B2B, Business to business manasını taşır ve konuşma dilinden yazıya döküldüğü için bu şekilde anılır. Türkçe karşılığı sizin de bildiğiniz gibi Firmadan Firmaya E-Ticaret şeklindedir. Bu kavramda dikkat edilmesi gereken e-ticarettir. Fakat bunu birbiri ile tamamlayan da işletmeden işletmeye olmasıdır. E-ticaretin adı gibi internet üzerinden yapılması gerekliliği vardır . Yani şirketler pazarda rekabet etmek için mutlaka bunu uygulamalıdır. Özetle B2B nedir sorusuna, bir kısaltmadır şeklinde yanıt verilmesi de kabildir. Bu modelde şirketler farklı alanlarda uzmanlaşmıştır. Bunlar yazılım, hizmet ve üründür. Herbiri kendi alanları doğrultusunda satışları gerçekleştirirler. Buna örnek olarak, ürün alanındaki ofis malzemesini, hizmet alanındaki finansal danışmayı, yazılım alanındaki muhasebe programını satar diyebiliriz. Uzmanlık alanları bu modelin şekillenmesini sağlar. Bununla beraber B2B nedir sorusu e-ticaret modeli olarak da izah edilmesi gerekir. Bir çok firmanın satış elemanları ilk dönemde geleneksel satış yöntemlerini kullanıyordu. E-ticaret ortaya çıktıktan sonra bu modeli de ekipler kullanmaya başlamıştır. Rekabet açısından bunun yapılması da zarurettir zaten. Ayrıca satış elemanları için bir kolaylık ve avantaj sağlar. Böylece firma ve satış elemanları coğrafi olarak sınırlı kalmazlar. B2B nedir dendiği zaman akla gelen ilk unsurlardan bir tanesi de freelance ekibimiz olacağından kuşkumuz yoktur.

B2B Özellikleri Nelerdir?

İşletmeler arası kullanılan web siteleri müşterilerin sorularını cevaplayabilmelidir. Yeni internet kullanıcılarını, ilk kez siteye gelen müşterileri, ürünleri iyi bilen eğitim seviyesi yüksek kullacıları cezbeden bir yapıda olmalıdır. Özellikle ilk kez sitenize gelen kullanıcılar için ilgilerini çekecek içerikler üretmelisiniz. Eğitim seviyesi yüksek olan müşteriler için de ürünlerin detaylandırmalarını iyi yapmalısınız. Elbette B2B pazarlama kendisine has pek çok özelliğe sahiptir. Bu özelliklerin başında ise yukarıda da defaatle ifade edildiği üzere bir şirket ile başka bir şirket arasında gerçekleşmesidir.

Hal böyle olunca da iki tarafta da bu alanda uzman ve deneyim sahibi alıcı ve satıcılar yer alır. Yani gerçekleşen ticarette yanılma, aldanma, bilgisizlikten istifade edilmesi gibi durumlar firmadan firmaya e-ticaret modelinde çok nadir söz konusu olacaktır. Aynı zamanda iki şirket arasında gerçekleşen bu ticaretin son derece yüksek meblağlara konu olabilmesi de B2B özellikleri arasında yer alır. Çünkü üreticiler genellikle büyük ölçekli ürün ve hizmet üretirler. Bu hizmet ve ürünler de doğal olarak fiyat açısından yüksektir. Belki spesifik bir örnek olacak ama bobinaj makinesinin ana gövdesini üreten bir firma bulunabilirliğin az olması ayrıcalığı ile de bu ürünü yüksek fiyata satar.

b2b özellikleri nelerdir

Burada da önemli olan ürün ya da hizmetin rekabetinin az olmasıdır. Bununla birlikte B2B özellikleri için ifade edilebilecek bir diğer unsur, bu ticaret modeline konunun genelde hizmetler olmasıdır. Zira şirketler arasında mal alımından ziyade hizmet alımı söz konusu olmaktadır. Hizmetlere tekrar örnek verecek olursak bir Avukatlık bürosunun verdiği avukatlık hizmeti diyebiliriz. Ya da evde bakım firmasının bakım hizmetleri. Hatta bir şirketin temizlik ihtiyacını karşılamak adına bir temizlik şirketiyle anlaşma yapması dahi B2B özellikleri dikkate alındığında bu modele dahil edilmelidir. Bir kreşte buna örnek verilebilir. Hemen hemen birçok işletmenin güvenliğe ihtiyacı vardır. Güvenlik ve koruma hizmetleri veren şirketleri de buna örnek olarak verebiliriz. Farklı sektörde farklı hizmetler veren şirketlerin örneklerini uzmanlık alanları ile siz de çoğaltabilirsiniz. Aynı zamanda düşük maliyetli bir ticaret modeli olması da B2B özellikleri arasında bir diğer önemli madde olarak dikkat çeker.

Business to Business özellikleri çok sayıda olmakla birlikte ifade edilmesi gereken bir diğer önemli nokta ise bu ticaret modelinde genelde haftanın her günü ve günün yirmi dört saati alışverişin mümkün olabilmesidir. Maliyetinin düşük olması küçük ve orta ölçekli şirketlerin dahi bu modeli kullanmasına neden olmuştur. Ne de olsa B2B özellikleri gereği internet siteleri üzerinden gerçekleşen siparişler söz konusudur ve internetin olduğu her an her yerden sipariş vermek mümkün olabilecektir. Elbette bu siparişler ilke olarak dünyanın her yerinden alınabilecektir. Böylelikle B2B Pazarlama sadece zaman sınırını değil bölge sınırını da tamamen kaldırmış olacaktır.

Maliyetler Hakkında Ne Söylenebilir?

Elbette Firmadan Firmaya E-Ticaret yazılımları belirli bir maliyeti gerektirmektedir. Ancak satışları artırması, düşük bütçeli bir reklam aracı olması ancak bu reklamların etkinliği bakımından takdir edilmesi, her türden mal ve hizmete B2B Pazarlama siteleriyle dünyanın her yerinden ulaşmayı mümkün kılması, tüm müşterilere tek bir kanal üzerinden hitap edilmesine olanak tanıması bakımından bu maliyet rahatlıkla göz ardı edilebilir.

Aynı zamanda Business to business marketing yazılımlarını firma olarak bizler en makul fiyat ve fayda dengesi üzerinden sağlıyoruz. Bu sayede hem uzun ömürlü hem de kullanışlı bir Business to Business yazılımına sahip olabiliyorsunuz. Aynı zamanda Business to Business yazılımı talep etmeniz durumunda birtakım ek isteklerinizi de bizlere iletebilir ve sizlere sunacağımız yazılıma eklenmesini sağlayabilirsiniz. Üstelik bizleri sadece bir web tasarım firması olarak değil, bununla beraber B2B Pazarlama yazılımı danışmanlık hizmeti alabileceğiniz seçkin bir müessese olarak da görebilirsiniz.

b2b pazarlama

Ödeme Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Şirketten şirkete pazarlanan ürün ve hizmetlerde ödemenin ne şekilde yapıldığı, e-ticaret modelinin B2B pazarlama oluşunu etkileyen bir unsur değildir. Ancak e-ticaretin niteliği gereği pek çok zaman ödemeler online olarak gerçekleşmektedir. Firmadan firmaya e-ticaret sitelerindeki online ödemelerde ise en sık tercih edilen yöntemlerden bir tanesi, VPOS adı verilen güvenli ödeme metodudur. Bu sayede kredi ve banka kartlarına dair bilgilerin gizli kalması sağlandığı gibi kişisel bilgiler de tamamıyla korunmuş olacaktır. Elbette daha farklı yöntemlerin kullanılması da mümkündür. Bunlardan bir tanesi de banka havalesi yöntemidir.

Firmadan firmaya e-ticaret icra edilen ticarette özellikle yüksek meblağlar söz konusu ise banka havalesi tercih edilmektedir. Ne de olsa B2B pazarlama sitelerindeki online ödemelerde pek çok zaman aşırı yüklü meblağlar söz konusu olamayacaktır. Aynı zamanda söz konusu hizmet olmayan siparişlerde de mal teslimi yapılırken kapıda ödeme hizmeti tercih edilebilir. Bu gibi durumlarda kargo firmaları tarafından firmadan firmaya e-ticaret için sunulan tahsilatlı kargo servisleri tercih edilmektedir. Ne de olsa burada asıl önemli olan siparişin ve satış ya da hizmet sözleşmesinin e-ticaret usulüyle kurulmuş olmasıdır. Geri kalan kısmı yalnızca ücretin tahsil edilmesiyle alakalı bir durumdur. Görüldüğü gibi bu modelde firmalar arası bağ fazladır.

Arama Motoru Optimizasyonu da B2B'de İhmal Edilmemeli

Sitenizin b2b özellikleri ile amacına daha kolay ulaşabilmesi için arama motorlarında üst sıralarda yer alması da son derece önemlidir. Ne de olsa hangi kesimden olursa olsun pek çok insan arama motorları vasıtasıyla interneti kullanmaktadır. Arama motorlarının dikkat ettiği husus da SEO'dur. Hal böyle olunca da arama motorlarında söz konusu iş hakkında yapılan bir arama neticesinde üst sıralarda yer almak, firmadan firmaya e-ticaret sitesinin çok daha kolay bir şekilde amacına ulaşabilmesini sağlayacaktır. Dediğimiz gibi üst sıralarda yer almanın şartı SEO'dur. Eğer iyi bir araştırma yapılmazsa üst sıralarda yer almak zorlaşabilir. Firmaların ne aradığını bilmeden ve üzerinde çalışmadan bu mümkün olmayacaktır. Bunun için de yapılması gereken şey B2B pazarlama sitelerine özel arama motoru optimizasyonudur. Buna teknik adıyla SEO da denir.

Firma olarak ürün ve hizmetlerinizi firmadan firmaya e-ticaret sitenizle diğer şirketlere arz ettiğiniz sitenizi arama motorlarında en üst sıralarda tutabiliriz. Ankara Dijital Pazarlama Freelance Ekibi olarak deneyimli elemanlarımız bunu size sağlayacaktır. Detaylı analizler ve ön çalışmalarla kurgularımızı yapıyoruz. SEO çalışmalarınızı B2B pazarlama siteniz için uzman ekibimizle yürütecek ve kısa süre içerisinde en popüler firmadan firmaya e-ticaret sitelerinden bir tanesi haline gelmesini sağlayacağız.

b2b nedir özellikleri nedir bilmiyor musunuz?
Desteğe mi ihtiyacınız var?
konuşmak için her zaman vaktimiz var +90 537 6320488